Καταγραφή & Συλλογή Σπόρων της Ανδρου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Recording and collection of old seeds on the island from The Agriculture University of Athens

Στο πλαίσιου του προγράμματος Life , οΠρόγραμμα Life 
Κινηματογράφηση : Βαγγέλης Λουκίσας, Κινηματογραφική Λέσχη Ανδρου.

   Βίντεο

Τα 200 δείγματα σπόρων που έχουν μαζευτεί μεχρι τώρα θα φυλλαχθούν σε ειδικούς χώρους μιας και η καλλιέργειά τους έχει εγκαταληθφεί από τους νέους αγρότες η συνέχεια 
στο blog της Κινηματογραφικής Λέσχης 'Ανδρου

 

Σε όλη Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας έχει αναπτυχθεί ένα σημαντικό κίνημα για την ανακάλυψη, διατήρηση και διάδοση παλαιών φυτικών ποικιλιών, καθώς και καλλιεργητικών μεθόδων προσαρμοσμένων στα οικοσυστήματα, το οποίο ορθώνει το ανάστημά του απέναντι στις μεγάλες εταιρείες και τη λογική των μονοκαλλιεργειών. Και δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο το γεγονός ότι, πρόσφατα, οι εναλλακτικές αγροτικές πρακτικές, περιθωριοποιημένες κατά την ακμή της βιομηχανικής γεωργίας, άρχισαν να προσελκύουν κοινωνικό αλλά και εμπορικό και πολιτικό ενδιαφέρον, κυρίως λόγω της οικολογικής τους σημασίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

CONVERSATION

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Back
to top