Πύργος Αγιου Πέτρου - St. Peter's TowerΟ πύργος του Αγίου Πέτρου, ελληνιστικής εποχής (4ος-3ος αιώνας π.Χ.) είναι από τους καλύτερα σωζόμενους των Κυκλάδων. Είναι κυλινδρικός και σώζεται σε ύψος περίπου 20 μ. Η διάμετρος της βάσης του είναι 9,40 μ.και είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ντόπιο σχιστόλιθο. Στο εσωτερικό του διασώζεται ελικοειδής κλίμακα που οδηγούσε σε πέντε τουλάχιστον ορόφους.

Ο πύργος είναι κτισμένος σε μία θέση ιδιαίτερα προνομιακή, αφού δεσπόζει στον κάμπο του Γαυρίου και βλέπει προς τη θάλασσα με δυνατότητα ελέγχου των πλοίων. . Επίσης γύρω από το μνημείο υπάρχουν εγκαταστάσεις εξόρυξης μετάλλου (χαλκού), που λειτουργούσαν μέχρι τις αρχές του αιώνα. Υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι παρόμοιες εργασίες γίνονταν στην αρχαιότητα. Προφανώς ο ρόλος του μνημείου ήταν για να ελέγχει στεριά και θάλασσα.
The Tower of St. Peter, of the Hellenistic period (4th-3rd century BC), is one of the best preserved in the Cyclades. It Is cylindrical and is preserved to a height of about 20 m. The base diameter is 9.40 meters and is constructed entirely from local slate. Inside there is a spiral staircase leading to at least five floors. The tower is built in a very privileged position, as is located on the plain of Gavrio and is facing the sea to control the chips. Also around the monument there are mines of metal (copper), which functioned until the beginning of the century, there are indications that similar operations were in ancient times. Obviously the role of the monument was to control land and sea. 
 http://maistrelis.com/archive/item/2096 


CONVERSATION

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Back
to top